Lärarrum

Att jobba med avfallsfrågor i skolan är både tacksamt, lätt och roligt. Det är ett ämne som ligger nära oss alla. Alla har sopor hemma, alla har ett förhållningssätt till det och det nära perspektivet från min egen sophink har långt gående konsekvenser för stora frågor som angår både mig och hela världen. Sambandet mellan det jag gör i min vardag och hur planeten påverkas är både tydligt och lätt att förklara.

Vi föreslår nedanstående matris som utgångspunkt för arbetet i skolan. Utifrån den kan man välja vad man vill fokusera på utifrån sin egen klass, egna förutsättningar, tidstillgång och lokala resurser.


Klicka här för att ladda ner matrisen i PDF-version

Att jobba med de geografiska perspektiven Hemma, Skola, Kommun och Värld i kombination eller var för sig ger skala och djup och för de yngre årskurserna kan det vara skönt att börja hemma och i skolan medan de äldre kan ge sig in i komplexiteten i det globala perspektivet.

Processperspektiven Använd mindre, Allt på sin plats och Återvinn - Återanvänd strukturerar det man kan göra i de olika faserna av t.ex en produkts livslängd. Här kan man välja en vara eller produkt och se hur det går att arbeta med den i de olika geografiska perspektiven. Hur hanterar vi exempelvis ”tvättmedel” hemma? Hur kan vi använda mindre, ta hem färre förpackningar, sortera bättre och återanvända eller återvinna?

Tidsperspektiven Dåtid, Nutid och Framtid hjälper oss att förstå hur snabb och stor förändringen har varit och kommer att bli. En återblick på exempelvis vår egen ursprungsbefolkning, samerna, och de spår deras kultur har lämnat under tiotusentals år på den norra delen av vår kontinent (i princip inga alls...) i jämförelse med fotavtrycket från en stockholmskommun ger oss lite att tänka på. Hur kommer det sedan att se ut i framtiden? Om vi skulle ge oss ut och kolonisera en ny planet, hur skulle vi ta oss an det då?

Förutom matrisindelningen hittar du under ”Klassrummet” förslag på praktiska övningar eller uppgifter som du kan använda eller anpassa för ditt eget klassrum. Det finns också en mängd bra övningar och material att hitta på andra ställen, se länkar.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår